Hur ofta behöver bostadsrättsföreningar genomföra ett stambyte?

Tidpunkten för ett stambyte kan variera beroende på flera faktorer. Till exempel åldern på befintliga rör, rörens material och eventuella befintliga problem som läckage eller dålig vattenkvalitet. I genomsnitt kan stambyten behövas utföras ungefär vart 30-60 år. Fastyghetsägare bör ha i åtanke att tätskiktens livslängd är cirka 30 år. Med andra ord är rekommendationen att stambyten görs ungefär var trettionde år. Det är viktigt att genomföra regelbundna inspektioner av rörsystemet för att identifiera eventuella tecken på försämring eller behov av underhåll. En professionell VVS-inspektör kan ge rekommendationer baserat på specifika förhållanden och behov.

Svedbergs Projekt

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbläsare.