Svedbergs fullgör ett delmål i arbetet med att minska klimatpåverkan

Svedbergs i Dalstorp AB fullgör ett delmål i arbetet med att minska klimatpåverkan.

I februari landades det sista avtalet som innebär att samtliga sjöfrakter avseende inköp av varor är CO2- neutrala. Det sker genom metoden ”insetting” där det fossila bränslet kompenseras genom att köpa in motsvarande mängd biobränsle. Metoden är verifierad och säkras genom tredjepartcertifiering av oberoende part.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här
Svedbergs Projekt

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbläsare.