Svedbergs hållbarhetsarbete

Ett hållbarhetsarbete som aldrig blir riktigt färdigt. Vi på Svedbergs har hållit på med hållbarhetsarbete länge, riktigt länge faktiskt då det börjar närma sig hundra år. Det vore därför enkelt att slå på stora trumman och påstå att vi kommit långt. Men i själva verket har vi bara börjat och vi kommer nog aldrig bli riktigt färdiga för det finns ständigt nya utmaningar till förbättringar.

Svedbergs hållbarhetsarbete

Vårt val

För en mer hållbar värld. Att skapa hållbara badrumsmöbler som består år efter år är en självklarhet för oss på Svedbergs. Sedan 2018 har vi minskat vårt koldioxidutsläpp med 12% i förhållande med vår nettoomsättning och under samma period har vi även minskat mängden avfall med 10%. Dessutom så har Svedbergs en andel förnyelsebar energi på 92% sedan 2020.

Svedbergs hållbarhetsarbete

Minska våra produkters miljöpåverkan

Att designa och framställa badrumsmöbler med ett cirkulärt tänk blir allt viktigare och genomsyrar hela vårt design- och produktutvecklingsarbete.

Minska våra produkters miljöpåverkan

Minska utsläpp av växthusgaser

Svedbergs strävar efter att minimera utsläppen av växthusgaser för att bekämpa klimatförändringarna.

Minska våra produkters miljöpåverkan

Resurseffektivitet

Svedbergs arbetar för använda naturresurserna energi, vatten och råmaterial på ett så klokt och effektivt sätt som möjligt.

Resurseffektivitet

Ansvarstagande verksamhet

Vi ställer höga krav på ansvarstagande såväl inom den egna verksamheten som hos leverantörer och andra samarbetspartners.

Ansvarstagande verksamhet

Trä från hållbart skogsbruk

Svedbergs mål är att all inköpt träråvara ska komma från en miljöcertifierad källa.

Trä från hållbart skogsbruk
Svedbergs Projekt

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbläsare.