Upp till 20 års garanti

Med vår filosofi om kvalitet, materialval och omsorg om detaljer följer vår garanti. Vi ger dig upp till 20 års garanti på våra möbler, duschar, duschkabiner och duschväggar. På våra handdukstorkar, badkar, blandare och WC gäller fem års garanti. En fördel för dig som kund och som gör köpet ännu tryggare. Produktgarantierna gäller för produkter köpta efter den 1/2 2021.

Produktgarantier badrumsmöbler

20 års garanti

Materialgaranti på 20 år avser stommar, lådor, beslag, gångjärn, plåt, aluminium. Garantier vid konstaterat fabrikationsfel förutsatt att montage skett enligt våra monteringsanvisningar sam att skötselanvisningarna följts. Felaktiga delar ersätts med samma eller med likvärdig produkt ur gällande sortiment. Eventuella monteringskostnader ersätts ej.

Upp till 20 års garanti

5 års garanti

Materialgaranti på 5 år avser bland annat badkar, handdukstorkar, tvättställ, wc, blandare, tillbehör m.m. Garantierna gäller vid konstaterat fabrikationsfel förutsatt att montage skett enligt våra monteringsanvisningar samt att skötselanvisningarna följts. Felaktiga delar ersätts med samma eller med likvärdig produkt ur gällande sortiment. Eventuella monteringskostnader ersätts ej.

Garanti handdukstork

Garantin omfattar ej

Garantin gäller inte vid skada eller fel som uppstått genom yttre påverkan, normalt slitage, felaktig användning, felaktig rengöring. Garantin gäller inte slag, repor eller slitage som beror på felaktig installation eller liknande. Garantin omfattar inte heller komponenter som utgör förbrukningsmaterial. Garantin täcker inte kostnader för tredje man och inte heller kostnader på annat än den levererade varan.

Garantin omfattar därför

till exempel inte:

  • El-komponenter (belysning, transformatorer m.m.)
  • Vattenlås och avlopp
  • Tätnings-, magnet- och släplister till dusch
  • Keramiska tätningar till blandare

Vid reklamation-

och garantiärenden

Gäller ditt ärende en produkt skall du vända dig till den återförsäljare där du köpt din produkt. Gäller det produkter i en nyinköpt bostad skall du anmäla fel till den du köpt bostaden av såsom hustillverkare, bostadsbolag m fl.

Om vi skickar ut en servicetekniker för att åtgärda ett reklamations- eller garantiärende, och det visar sig att det inte föreligger produkt- eller garantifel, debiteras faktiska kostnader som uppstår.

Kom ihåg att spara kvitton/faktura på inköpta produkter då detta krävs för att vi skall kunna behandla reklamations- och garantiärenden och bifoga gärna bilder för att underlätta handläggningen av ärendet.

Svedbergs Projekt

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbläsare.