Resurseffektivitet

Svedbergs arbetar för använda naturresurserna energi, vatten och råmaterial på ett så klokt och effektivt sätt som möjligt. Sedan 2019 så kommer all el som används i fabriken i Dalstorp från förnyelsebar energi. Fabriken värms dessutom upp med fjärrvärme som produceras av restprodukter från ett lokalt sågverk. Vår energi- och vattenförbrukning följs upp löpande och vi har fokus på att hitta fler lösningar för att ytterligare minska den totala energiförbrukningen.

Resurseffektivitet

Energi- och vattenförbrukning

Sedan 2019 kommer all el som köps in till anläggningen i Dalstorp från förnyelsebar energi. Fabriken värms upp med fjärrvärme som produceras av restprodukter av bark och torrflis från ett lokalt sågverk. Vår energi- och vattenförbrukning följs upp löpande och vi driver projekt för att ytterligare minska den totala energiförbrukningen.

Energi- och vattenförbrukning

Avfallshantering och spill

Vår ambition är att minska uppkomsten av brännbart avfall och minimera spill i hela tillverkningsprocessen. För att åstadkomma detta försöker vi öka andelen material som kan återvinnas och återanvändas.

Avfallshantering och spill

Material och kemikalier

För att förebygga risken för att miljö- och hälsofarliga som ämnen ingår i våra produkter granskas hela tiden nya kemikalier samt varor innan användning och kontrolleras därefter löpande. På så sätt säkerställs det att inga skadliga, otillåtna eller onödiga ämnen används i produktionen.

Material och kemikalier

Svedbergs hållbarhetsarbete

Vi på Svedbergs har hållit på med hållbarhetsarbete länge, riktigt länge då det börjar närma sig hundra år. Läs mer om vårat miljö- och hållbarhetsarbete

Svedbergs hållbarhetsarbete

Vårt val - fem fokusområden

Att skapa hållbara produkter som består år efter år är en självklarhet för oss på Svedbergs. Svedbergs hållbarhetsstrategi går under namnet "Vårt val" och innehåll fem fokusområden med tydligt uppsatta mål.

Svedbergs Projekt

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbläsare.