Trä från hållbart skogsbruk

Att använda träråvaror från ett hållbart skogsbruk är en självklarhet för Svedbergs. Genom att bruka skogen på ett bra och hållbart sätt den ge mer råvara samtidigt som ekosystemen bevaras. Svedbergs mål är att all inköpt träråvara ska komma från en miljöcertifierad källa. Certifiering av skogsbruk och märkning av skogsprodukter är ett kvitt på att de produkter Svedbergs tillverkar kommer från skogar som sköts på ett bra och uthålligt sätt.

Trä från hållbart skogsbruk

Hållbart skogsbruk

Den pågående skövlingen av världens skogar har stor klimatpåverkan när skog tas ner snabbare än ny skog hinner växa upp. Genom att använda träråvara från hållbart skogsbruk gynnas naturliga livsmiljöer och biologisk mångfald. Det bidrar samtidigt till att minska den globala uppvärmningen genom att utsläppen av växthusgaser minskar.

Hållbart skogsbruk

Miljöcertifierad träråvara

Svedbergs mål är att all inköpt träråvara ska komma från en miljöcertifierad källa. Certifiering av skogsbruk och märkning av skogsprodukter är ett kvitto på att produkter Svedbergs producerar och säljer kommer från skogar som sköts på ett bra och miljövänligt sätt. Alla Svedbergs leverantörer av trä och träprodukter finns inom Europa. Samtliga leverantörer utvärderas och måste leva upp till våra krav avseende hållbart jordbruk.

Miljöcertifierad träråvara

Svedbergs hållbarhetsarbete

Vi på Svedbergs har hållit på med hållbarhetsarbete länge, riktigt länge då det börjar närma sig hundra år. Läs mer om vårat miljö- och hållbarhetsarbete

Svedbergs hållbarhetsarbete

Vårt val - fem fokusområden

Att skapa hållbara produkter som består år efter år är en självklarhet för oss på Svedbergs. Svedbergs hållbarhetsstrategi går under namnet "Vårt val" och innehåll fem fokusområden med tydligt uppsatta mål.

Svedbergs Projekt

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbläsare.