Ansvarstagande verksamhet

Vi ställer höga krav på ansvarstagande såväl inom den egna verksamheten som hos leverantörer och andra samarbetspartners. Att bidra till en välmående och säker arbetsplats har hög prioritet då våra medarbetare är avgörande för företagets utveckling. Alla på Svedbergs arbetar utifrån bolagets värdeord som tillsammans med Svedbergs uppförandekod vägleder oss för hur vi ska agera i avseende affärsetik, omsorg om kollegor, kunder, samarbetspartners och miljön.

Ansvarstagande verksamhet

Mångfald och jämställdhet

För att stärka företagskulturen på Svedbergs är mångfald och jämställdhet en viktig del. Inom Svedbergs ska allas lika värde främjas, oavsett kön, ålder, etnicitet eller sexuell läggning. Detta återspeglas i vår dagliga verksamhet och vid nyrekryteringar.

Mångfald och jämställdhet

Goda relationer med leverantörer

Svedbergs lägger stor vikt vid att skapa goda relationer med leverantörer och att säkerställa ansvarstagande genom hela leverantörskedjan. Vi på Svedbergs främjar säkra och rättvisa arbetsvillkor samt ansvarstagande i frågor gällande miljö och sociala förhållanden i samtliga led. Innan avtal tecknas med nya leverantörer genomförs alltid en riskvärdering och bedömning av varje enskild leverantör.

Goda relationer med leverantörer

Svedbergs hållbarhetsarbete

Vi på Svedbergs har hållit på med hållbarhetsarbete länge, riktigt länge då det börjar närma sig hundra år. Läs mer om vårat miljö- och hållbarhetsarbete

Svedbergs hållbarhetsarbete

Vårt val - fem fokusområden

Att skapa hållbara produkter som består år efter år är en självklarhet för oss på Svedbergs. Svedbergs hållbarhetsstrategi går under namnet "Vårt val" och innehåll fem fokusområden med tydligt uppsatta mål.

Svedbergs Projekt

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbläsare.