ISO revision från RISE

I början av maj genomförde RISE en uppföljande revision hos oss i Dalstorp. Under denna tid besöktes flera av våra avdelningar och medarbetare i olika roller fick möjlighet att beskriva och visa hur de arbetar inom sina respektive områden. 

Rapporten fastställer att vi på Svedbergs fortsätter göra framsteg enligt vår långsiktiga strategi, med positiva resultat inom både kvalitet och miljö. Vi har lyckats minska CO2-utsläpp, öka andelen förnybar energi och minska avfall.

RISE konstaterar att Svedbergs har en stark förståelse för sina processer och att vi använder relevanta mätetal för både daglig drift och kontinuerliga förbättringar. 

Genom att tidigt identifiera marknadsbehov och basera utvecklingen på kund- och omvärldsdata har Svedbergs stärkt sin produktutveckling.

Slutsatsen från revisionen är det integrerade ledningssystemet bedöms vara effektivt och anpassat för att uppfylla krav och uppnå avsedda resultat.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här
Svedbergs Projekt

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbläsare.